Ako?

Ako formálne vystúpiť z Rímskokatolíckej cirkvi?

Proces formálneho vystúpenia z Rímskokatolíckej cirkvi je pomerne jednoduchý a priamočiary. Spočíva v tom, že na adresu farnosti, v ktorej ste boli pokrstení (a ktorá má teda o vás zápis v matričnej knihe), zašlete tzv. Vyhlásenie o vystúpení z katolíckej cirkvi. Na základe tohto dokumentu vám farár, ktorý má v správe danú farnosť, urobí zápis do matričnej knihy a ste vybavení.

Na tejto stránke si môžete vygenerovať všetku potrebnú dokumentáciu, stačí ak vyplníte krátky formulár.

DÔLEŽITÉ: O podrobnostiach celého procesu ako aj následkoch, ktoré takýto krok obnáša si prečítajte v sekcii Často kladené otázky

Vyplňte formulár

Údaje, ktoré tu zadáte slúžia výhradne na vygenerovanie sprievodného listu a Vyhlásenia o vystúpení z Rímskokatolíckej cirkvi. Tieto údaje sa nikde neuchovávajú (viď Ochrana súkromia).