FAQ

FAQ – Často kladené otázky

O čom je Zbohom.net?

Tento web vznikol za jediným účelom – pomôcť ľuďom, ktorí chcú rozviazať svoje puto s Rímskokatolíckou cirkvou na Slovensku. Hoci Rímskokatolícka cirkev pozná pojem formálneho vystúpenia (lat. defectio), nie je úplne jednoduché zistiť, aký postup je pri tamto akte najlepší.

Inšpirovali sme sa pritom podobnými službami, ktoré už nejakú dobu fungujú v iných krajinách (napr. CountMeOut v Írsku, alebo Apostazja.pl v Poľsku, predovšetkým však prvou z oboch spomínaných).

Okrem odpovedí na nejaké základné otázky, ktoré sa aktu formálneho vystúpenia z cirkvi týkajú, vám tu ponúkame aj jednoduchý nástroj, pomocou ktorého si môžete vygenerovať všetku potrebnú dokumentáciu.

Kto za tým stojí?

V prvom rade vás chceme ubezpečiť, že za týmito stránkami nestojí žiadna záujmová skupina ani žiadna politická strana. Chceme pomáhať ľuďom bez ohľadu na ich dôvody.

O bezproblémový beh tohto webu sa vo svojom voľnom čase stará jeden programátor a dvaja ľudia. Obaja sú bývalí katolíci a obaja majú svoje vlastné dôvody, prečo sa rozhodli z cirkvi odísť aj formálne.

Čo znamená „formálne vystúpenie z RK cirkvi“?

Existuje mnoho ľudí, ktorí aj napriek tomu, že absolvovali Rímskokatolícky krst, sami seba viac za katolíkov nepovažujú – mnohí z nich svoje presvedčenie úplne stratili, niektorí ho možno zmenili. Takíto ľudia sa nazývajú „nepraktikujúci katolíci“.

Z tejto skupiny však iba veľmi malá (na Slovensku úplne zanedbateľná) časť zavŕši svoj odklon od cirkvi aj jej oficiálnym opustením. Fakt je totižto ten, že RK cirkev funguje ako každý iný klub, až na to, že členstvo v ňom väčšina ľudí získa vo veku, keď ešte nie je svojprávna a výstupný protokol je tak trochu obskúrny.

Nič menej, výstupný protokol existuje. Spočíva v tom, že osoba zodpovedná za matričnú knihu, v ktorej je zaznačený váš krst, pridá k vášmu záznamu poznámku o tom, že si naďalej neželáte byť členom Rímskokatolíckej cirkvi. Táto poznámka sa nazvýva ACTUS FORMALIS DEFECTIONIS AB ECCLESIA CATHOLICA, teda Prehlásenie o vystúpení z katolíckej cirkvi. Je to vami podpísaný dokument, v ktorom potvrdzujete svoj úmysel vystúpiť z cirkvi, pričom ste si vedomý/á následkov, ktoré tento krok v sebe zahŕňa.

O čo formálnym vystúpením prichádzam?

Treba si uvedomiť, že formálne vystúpenie okrem iného v sebe zahŕňa aj nejaké obmedzenia vo vašom ďalšom živote. Sobáš v Rímskokatolíckom kostole, pohreb celebrovaný Rímskokatolíckym kňazom, svedčenie pri Rímskokatolíckych sviatostiach a podobne – to sú veci, s ktorými sa musíte po formálnom odchode z cirkvi rozlúčiť.

Dá sa formálne vystúpenie vziať späť?

V prípade, že v budúcnosti svoje rozhodnutie zmeníte, RK cirkev vás rada privíta späť do svojich radov.

Dá sa zrušiť krst?

Nie, krst sa zrušiť nedá. Tak ako sa nedá zrušiť fakt, že ste sa ráno poliali horúcou vodou. V oboch prípadoch sa jedná o fakty, udalosti, ktoré sa stali v minulosti a nedajú sa vziať späť.

Ak vystúpim, stáva sa zo mňa ateista?

Vonkoncom nie. Hoci hlavne na našom malom Slovensku sú slová ateista a nekresťan považované takmer za synonymá, formálne vystúpenie z RK cirkvi znamená iba to, že už nie ste členom tohto spoločenstva, s vašimi ostatnými presvedčeniami to nemusí mať nič spoločné.

Čo robiť, ak kňaz ignoruje moju žiadosť?

Najrozumnejším krokom je určite osobný kontakt, alebo aspoň telefonát. Ak kňaz aj napriek tomu odmieta vo vašej veci konať, treba pristúpiť k ráznejším postupom (viď bod nižšie).

Kňaz tvrdí, že aj keď som vystúpil, navždy som katolíkom. Čo to znamená?

Ak sa vám takéto niečo kňaz povie, znamená to, že podľa neho a teologického učenia cirkvi je každý, kto sa raz stal katolíkom (krstom) už navždy katolíkom (získal nezmazateľný znak). Toto môže pre vás predstavovať problém iba v prípade ak veríte katolíckej teológii. Niektorí kňazi vám teda môžu (v istom zmysle celkom zmysluplne) tvrdiť, že vystúpenie jednoducho nie je možné. Čo však títo kňazi ignorujú, je fakt, že cirkev má okrem svojho teologického výkladu aj status úplne normálnej inštitúcie, ktorá síce má isté špeciálne postavenie (zatiaľ), no ktorej interné pravidlá musia byť v súlade s ústavou a zákonmi platnými v našom štáte. Ústava hovorí, že vierovyznanie (a teda aj členstvo v cirkvi) je osobnou vecou každého jednotlivého občana a Zákon o ochrane osobných údajov zase hovorí, že cirkev môže spracovávať vaše osobné údaje o vierovyznaní iba ak ste jej členom. Z toho vyplýva, že akákoľvek cirkev musí zo zákona vyhovieť vašej požiadavke o zmenu prinajmenšom tohto jedného údaju vo svojich záznamoch.

Chcem vystúpiť z inej ako Rímskokatolíckej cirkvi, pomôžete mi?

Hoci tento web je primárne určený pre ľudí, ktorí chcú vystúpiť z Rímskokatolíckej cirkvi, často sa na nás obraciate s prosbou o pomoc pri vystupovaní z iných cirkví. Pri väčšine evanjelických (protestantských) cirkví jednoducho stačí zájsť na príslušnú faru a vyjadriť svoju vôľu. Pri ostatných cirkvách odporúčame podobný postup. V prípade problémov odporúčame postupovať tak, ako je to popísané v predchádzajúcej otázke.

Chcem vystúpiť z Rímskokatolíckej cirkvi, no nie na Slovensku, ako na to?

Keďže kanonické právo platí rovnako bez ohľadu na to, v ktorom štáte RKC pôsobí, môžete použiť úplne rovnaký postup, aký tu popisujeme. Nakoniec, aj tento web je inšpirovaný podobnými projektmi, ktoré úplne rovnako fungujú aj v iných európskych štátoch.

Ak použijem vašu stránku, nepoviete to na mňa?

Vaše osobné údaje (vrátane mena a farnosti) si nikde neukladáme, použijú sa iba a len pri generovaní dokumentácie. Tak prisaháme.

Chcem vystúpiť, no neviem kde som bol pokrstený, ako postupovať?

V takomto prípade vám nanešťastie nevieme pomôcť. Ak ste v kontakte s človekom (najpravdepodobnejšie členom vašej rodiny), ktorý je za krst zodpovedný, opýtajte sa ho. Ak to nie je možné, budete musieť pátrať. Vytipujte si fary a obvolajte ich. Pomocnú ruku by vám teoreticky mali podať aj na príslušnom biskupskom úrade.